Kontakt

Sídlo firmy
R&R Slovakia s.r.o
Eliášovce 660
93038 Nový Život

IČO:
47086025

DIČ:
2023752060

IČDPH:
SK2023752060

E-mail:
info [at] canoetrips [dot] sk
tibor [dot] rajcsanyi [at] canoetrips [dot] sk
 

Tel:
0919 219 319

Bankové spojenie
č.účtu: 3130543357/0200 (VÚB)
č.účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0031 3054 3357

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli: SRO, vložka číslo 31428/T.
Na správnosť údajov dohliada :  Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave.