Kolové mlyny na Malom Dunaji

Kolové mlyny sú neoddeliteľnou súčasťou Malého Dunaja. Tieto technické pamiatky lákajú množstvo turistov zo Slovenska, z Českej republiky, ale aj z Rakúska a Maďarska. Na začiatku to boli lodné resp. plávajúce mlyny, ktoré sa nachádzali v tzv. mlynských prístavoch. Lodné mlyny však časom začali blokovať lodnú dopravu a koncom 18. storočia došlo k ich zákazu. Začiatkom 19. Storočia sa lodné mlyny začali prestavať na kolové mlyny. Veľké množstvo kolových mlynov bolo vybudovaných najmä na Malom Dunaji. Nakoľko kolové mlyny v porovnaní s lodnými mlynmi boli budované pri brehu rieky, bolo nutné vodu na mlynské koleso privádzať. Na Malom Dunaji sa v minulosti nachádzalo množstvo vodných mlynov, avšak z dôvodu vývoja vedy a techniky sa stali nepotrebné.  V súčasnosti sú zachovalé štyri kolové mlyny a jeden lodný, ktoré sa nachádzajú v Jelke, Tomašíkove, Dunajskom Klátove, Kolárove, a Jahodnej.

Vodný mlyn v Jelke

Vodný mlyn v Jelke je stredoeurópskou raritou. Konštrukcia má 3 podlažia. Najstarší doklad o tomto mlyne pochádza z roku 1894. Na  začiatku slúžil ako lodný mlyn, avšak v roku 1900 sa začala prestavba na kolový mlyn na ľavom brehu Dunaja a pracoval až do roku 1951. V roku 1992 bol mlyn zásluhou Obecného úradu v Jelke zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. 

Lodný mlyn v Kolárove

Tento mlyn je postavený na dvoch rovnobežných člnoch ukotvených o breh rieky. Mlyn bol v roku 1965 prevezený do múzea v Martine. Okresná pamiatková správa v Komárne požiadala o vydanie mlyna za účelom rekonštruovania. Projekt vypracovala Katedra teórie dejín a architektúry na fakulte STU v Bratislave.   Projekt sa zrealizoval aj zásluhou Slovenských lodeníc v Komárne. 

Kolový mlyn v Tomašíkove

Mlyn Maticza, ktorý dostal meno od jeho dávneho majiteľa bol začiatkom lodným mlynom. Na kolový mlyn bol prestavaný v roku 1893. Maticzov mlyn je takisto vyhľadávaným miestom turistov, dokonca i filmárov. Natočila sa tu časť slovenko-maďarského filmu Vivat Benyovszky. Posledná väčšia rekonštrukcia mlyna sa uskutočnila v roku 1940. Mlyn pracoval až do roku 1960. V blízkosti mlyna je možné kotviť, prípadne aj táboriť.

Vodný kolový mlyn v Dunajskom Klátove

Mlyn postavil v roku 1920 Ján Cséfalvay. Po roku 1987 bol mlyn zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. V súčasnosti patrí múzeu v Dunajskej Strede.